Nagrody im. Oskara Kolberga wręczone po raz 38

09-10-2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski nagrodził artystów i popularyzatorów sztuki ludowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 9 października br. w  Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch
Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch
Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch
Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie  – Nagroda im. Oskara Kolberga . Fot.: Danuta Matloch

„Jest dla mnie bardzo istotne, że przyszły rok będzie rokiem Oskara Kolberga i kultury ludowej - jej twórców, badaczy i odbiorców. Chciałem podziękować zwłaszcza tym, którzy promują kulturę, którzy wiedzą, czym różni się folklor od kultury ludowej. Należy podkreślać, jak wiele w polskiej kulturze współczesnej zaczerpnięte jest ze źródeł kultury ludowej, jak jest ona ważna z punktu widzenia edukacyjnego" – podkreślał podczas uroczystości minister Bogdan Zdrojewski.

W tegorocznej,  38 edycji nagrody, wyróżniano artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej, obrzędowej, rękodzielniczej, w obszarze poezji ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Nagrodzono również tych, którzy gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Laureaci XXXVIII edycji Nagrody im. Oskara Kolberga :

Twórcy z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

 1. Piotr Gaca
  Muzyk ludowy - skrzypek.
  Rdzów, gm. Potworów, pow. przysuski, Radomskie, woj. mazowieckie.
 1. Stanisława Kowalewska
  Tkaczka, wykonawczyni pereborów i strojów ludowych.
  Nowy Holeszów,  gm. Hanna, pow. włodawski, Podlasie, woj. lubelskie.
 1. Małgorzata Pepłowska
  Tkaczka dywanów dwuosnowowych, wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzędowych z opłatka i bibułkowych kwiatów.
  Ruchna,  gm. Liw, pow. węgrowski, Podlasie, woj. mazowieckie.
 1. Eugenia Wieczorek
  Koronkarka, artystka i popularyzatorka koronek czółenkowych, frywolitek.
  Jarocin, Kaliskie,  woj. wielkopolskie.

Literatura ludowa

 1. Genowefa Iwanek
  Pisarka ludowa.
  Bory, gm. Łodygowice, Żywieckie, woj. śląskie.

Kapele ludowe

 1. Kapela Rodzinna „Kurasie”
  Lubzina, gm. Ropczyce, woj. podkarpackie.

Zespoły folklorystyczne

 1. Zespół Regionalny „Brenna” im. Józefa Macha w Brennej
  Brenna, pow. cieszyński,  Beskid Śląski, woj. śląskie.
 1. Zespół  Śpiewaczy „Mlądz”
  Otwock, Kołbielskie, woj. mazowieckie.

Naukowcy, działacze, popularyzatorzy

 1. Dr Urszula Janicka-Krzywda
  Etnograf, badaczka kultury ludowej Karpat, folklorystka, pedagog i konsultant zespołów folklorystycznych, kustosz dyplomowany Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
  Kraków
 1. Jadwiga Kurant
  Folklorystka, animatorka kultury ludowej, choreograf, pedagog, autorka publikacji o tradycjach, obrzędach i zwyczajach kujawskich.
  Lubanie, Kujawy, woj. kujawsko-pomorskie.

Nagroda honorowa

 1. Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie
  Sprawuje pieczę merytoryczną i organizacyjną nad działalnością teatrów wiejskich.

Laureatów wyłoniła Komisja Nagród, którą tworzą przedstawiciele nauki (etnografii, etnomuzykologii, językoznawstwa) oraz instytucji i stowarzyszeń twórczych wspierających kulturę ludową. W skład jury wchodzą: prof. Jan Adamowski (językoznawca, badacz folkloru - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Maria Baliszewska (etnomuzykolog - Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej), dr Aleksander Błachowski (etnograf, historyk sztuki - Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych), dr Jerzy Chmiel (folklorysta - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), prof.  Piotr Dahlig (etnomuzykolog - Polska Akademia Nauk), Alicja Mironiuk - Nikolska (etnograf - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), prof. Marian Pokropek (etnograf - Uniwersytet Warszawski), Waldemar Majcher (twórca ludowy - Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych), Krystyna Wódz (etnograf - Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło), Dorota Ząbkowska (etnograf - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Patronem nagrody jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które tworzą podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej. 

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. Od początku jest przyznawana pod patronatem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizację konkursu sprawuje obecnie Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie przy zaangażowaniu Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze.

 powrót