Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wdrażaniu funduszy europejskich

20-01-2012

Po przeprowadzonej w MKiDN kontroli wykonywania zadań związanych z wdrażaniem środków europejskich, NIK pozytywnie ocenił działalność resortu kultury.

NIK podkreślił prawidłowe przygotowanie organizacyjne Ministerstwa, zgodny z wprowadzonymi procedurami nadzór nad realizowanymi projektami polegający m.in. na weryfikacji wniosków o płatność oraz sprawozdań beneficjentów, terminowe i rzetelne raportowanie wykrytych nieprawidłowości, a także podejmowanie działań w zakresie promocji i informacji o możliwości pozyskania środków europejskich oraz o realizowanych projektach.

Kultura - po raz pierwszy w historii - została włączona w działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako odrębna kategoria.  Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe  na lata 2007 - 2013 do realizacji skierowano 58 projektów.  Ich wartość  całkowita to ponad 3,4 miliarda złotych, a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych - ponad 2 miliardy złotych.

Wykaz realizowanych projektów znajduje się na stronie:

www.poiis.mkidn.gov.pl
 


 powrót