Narodowy Instytut Audiowizualny ma nową siedzibę

05-06-2015

Minister Małgorzata Omilanowska przy stanowisku multimedialnym w nowej siedzibie NInA. fot.: Danuta MatlochMinister Małgorzata Omilanowska przy stanowisku multimedialnym w nowej siedzibie NInA. fot.: Danuta Matloch

Nowa sala audiowizualna w NInANowa sala audiowizualna w NInA/ fot. materiały NInA

 

Nowoczesna sala dostosowana do projekcji 4K, a także sprzęt do rekonstrukcji dźwięku i obrazu, który pozwoli na digitalizację domowych archiwów znajdują się w nowym gmachu Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Inwestycja była możliwa dzięki 26 mln zł unijnego dofinasowania. 29 maja br. budynek został otwarty przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską. W uroczystości wzięli również udział przewodnicząca Rady Programowej NInA Agnieszka Holland i dyrektor Instytutu Michał Merczyński. 

Na mapie stolicy przybyło nowe miejsce kultury. NInA pełni rolę bardzo ważnego narzędzia przekazu wiedzy i kultury, dostępu do informacji i do twórczości. Po pierwsze daje dostęp legalny, po drugie - darmowy, po trzecie - z każdym dniem wzbogacający się o najrozmaitsze nowe utwory. W swej działalności aktywnie współuczestniczy w powstawaniu projektów kulturalnych, jakby z automatu stając się współwłaścicielem praw do tych wydarzeń. To nowa jakość w kulturze- mówiła podczas uroczystości minister Omilanowska.

Otwarciu towarzyszyła premierowa projekcja filmu dokumentalisty Piotra Stasika, przybliżającego historię i misję Instytutu.

W Archiwum NInA użytkownicy będą mieli dostęp do materiałów audiowizualnych zgromadzonych przez Instytut. Znajdzie się w nim 10 tys. materiałów, a w jego skład wchodzą filmy (m.in. "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy), animacje, dokumenty (np. "Joanna" Anety Kopacz), rejestracje spektakli (np. Teatru Ósmego Dnia), archiwalne programy telewizyjne i radiowe. Serwery Instytutu dysponują 5 petabajtami miejsca.

W zmodernizowanym budynku będzie też można, z pomocą specjalistów, zdigitalizować własne domowe archiwa. Instytut udostępni sprzęt, umożliwiający bezpieczne przeniesienie materiałów z kaset VHS, taśm magnetofonowych, a także zdjęcia i inne materiały archiwalne na nośniki cyfrowe.

Ważnym miejscem w zmodernizowanym budynku będzie nowoczesna sala wielofunkcyjna dla 120 osób, dostosowana do cyfrowej projekcji 4K. System dźwiękowy posiada certyfikat Dolby Atmos - to nowoczesny system dźwięku kinowego - głośniki umieszczone są z przodu i tyłu sali, po jej bokach, a także na suficie.

W siedzibie NInA znajdą się też sale warsztatowe, konferencyjne, klubokawiarnia, od września przestrzeń Instytutu poszerzy się o dziedziniec - miejsce działań artystycznych. Tam również będą odbywały się projekcje filmowe.

Wszystkie dostępne dla użytkowników sale noszą nazwy związane z polską kulturą - m.in. tytułami polskich filmów i programów: sala wielofunkcyjna to "Ziemia obiecana", dziedziniec - "Cztery pory roku", a pokój spotkań nazwano "Do widzenia, do jutra".

Instytut rozpoczął działalność w 2005 r. pod nazwą Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (PWA) i pod tą nazwą zainicjował wydawane do chwili obecnej serie muzyczne czy filmowe m.in. Polska Szkoła Dokumentu. W 2009 r. - decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego - został przemianowany na Narodowy Instytut Audiowizualny. Jego misją statutową jest utrwalanie, archiwizacja, i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej oraz teatralnej.

Instytut jest operatorem Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Digitalizacja. Prowadzi działania z zakresu edukacji medialnej, współpracuje z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archiwizacji. Jest koproducentem wielu filmów w tym m.in. nominowanego do Oskara dokumentu „Joanna” w reżyserii Anety Kopacz, czy „Ziarno prawdy” Borysa Lankosza oraz licznych programów telewizyjnych i radiowych. Inicjuje i wspiera festiwale, koncerty, konferencje i wystawy.

W ciągu dziesięciu lat istnienia NInA stworzyła rodzinę portali internetowych, w skład której wchodzą: Ninateka, Archiwa Transformacji ’89, Muzykoteka Szkolna, Dwutygodnik.com oraz Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Wraz z nowym otwarciem NInA rozszerza zakres swojej działalności o całoroczny program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w siedzibie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5.

Projekt Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego był realizowany w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego operatorem jest MKiDN. Koszt całkowity wynosi 54, 1 mln zł, a dofinansowanie UE- 46 mln zł.

W ramach XI Priorytetu podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł.

Do tej pory do użytkowania oddano 69 obiektów; w tym roku - oprócz siedziby NInA - Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu. Od 16 czerwca br. dostępny dla zwiedzających będzie Pałac w Rogalinie.  W roku ubiegłym otwarto: Muzeum Warszawskiej Pragi, siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Filharmonia Śląska. Wcześniej m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, odnowiona elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu.

Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 powrót