Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

16-05-2011

Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie oraz kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. To najważniejsze zadania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Uroczysta inauguracja jego działalności odbędzie się17. maja br. w Warszawie.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 marca 2011. To nowa instytucja kultury, która powstała z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Misją NIMOZ -u jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce. Będzie ona realizowana przezbadanie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych, udzielanie wsparcia instytucjom muzealnym we wszystkich zakresach ich aktywności,tworzenie nowoczesnych programów naukowych, menadżerskich i edukacyjnych, gromadzenie i popularyzację wiedzy oraz budowanie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o muzealnictwie i zbiorach.

Jednym z zadań Instytutu będzie obsługa organizacyjno-finansowa programów powierzonych przez MKiDN, np. „Akademia Zarządzania Muzeum”. Strona internetowa Instytutu zapewni łatwy dostęp do stale aktualizowanych baz danych poświęconych muzeom i zbiorom publicznym. Znajdzie się na niej m.in. pełny i systematycznie uzupełniany wykaz wszystkich muzeów na terenie Polski.

Ważnym zadaniem promującym osiągnięcia muzealnictwa polskiego będzie prowadzenie przez Instytut konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”.

  powrót