Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

18-05-2011

"Otwieramy instytucję, która była marzeniem polskich muzealników" - mówił wiceminister kultury Piotr Żuchowski podczas inauguracji działalności Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Uroczystość odbyła się 17. maja br. w Laboratorium CSW w Warszawie.

Wiceminister Kultury Piotr Żuchowski podczas uroczystej inauguracji działalności Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Foto Danuta Matloch

Wiceminister Kultury Piotr Żuchowski podczas uroczystej inauguracji działalności Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Foto Danuta Matloch

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 marca 2011. To nowa instytucja kultury, która powstała z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Do jej najważniejszych zadań należy gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie oraz kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Piotr Majewski.

Misją NIMOZ -u jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce. Będzie ona realizowana przez badanie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych, udzielanie wsparcia instytucjom muzealnym we wszystkich zakresach ich aktywności, tworzenie nowoczesnych programów naukowych, menadżerskich i edukacyjnych, gromadzenie i popularyzację wiedzy oraz budowanie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o muzealnictwie i zbiorach.

Jednym z zadań Instytutu jest obsługa organizacyjno-finansowa programów powierzonych przez MKiDN, np. „Akademia Zarządzania Muzeum”. Ważnym zadaniem promującym osiągnięcia muzealnictwa polskiego będzie też prowadzenie przez Instytut konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. Ponadto Instytut będzie prowadził działalność wydawniczą, publikując m.in. „Cenne, bezcenne, utracone” i „Muzealnictwo”. Wystąpi również w charakterze współorganizatora Salonu Książki Muzealnej w ramach corocznych Targów Książki Historycznej.

Łatwy dostęp do stale aktualizowanych baz danych poświęconych muzeom i zbiorom publicznym ma zapewnić zaprezentowana podczas uroczystości strona internetowa Instytutupowrót