Nie żyje Krzysztof Michalski

12-02-2013

Profesor Krzysztof Michalski- filozof, myśliciel religijny, tłumacz, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku- zmarł 10 lutego. Miał 65 lat.

Fot. Tischner.pl
Fot. Tischner.pl

Krzysztof Michalski należał do uczniów profesora Leszka Kołakowskiego i czeskiego fenomenologa Jana Patocki. Był autorem prac na temat współczesnej filozofii niemieckiej, m.in. myśli Edmunda Husserla, Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera. Wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem i rektorem wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Kierował także pracami Katedry im. Erazma z Rotterdamu UW. Był jednym z najbliższych przyjaciół ks. Józefa Tischnera, współtwórcą Dni Tischnerowskich w Krakowie i Debat Tischnerowskich w Warszawie oraz nagrody i stypendium jego imienia.

Wśród najważniejszych publikacji zmarłego myśliciela wymienić należy: "Heidegger i filozofia współczesna" (1978), "Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu" (1988), "Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego" (2007). Współredagował także wiele prac zbiorowych- m.in. ze spotkań czołowych filozofów i intelektualistów europejskich z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. Ceniony w środowisku międzynarodowym, był autorem wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych amerykańskich, niemieckich. Profesor  Michalski był stypendystą m.in. Fundacji im. Aleksandra von Humboldta i Fundacji Thyssena. Otrzymał Krzyż Oficerski Zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej (2003) oraz Krzyż Oficerski, L'Orde National du Merite (2007).

"Śmierć prof. Michalskiego jest istotną stratą dla życia intelektualnego w Polsce, ponieważ był on jednym z tych, którzy wyznaczali drogi polskiego myślenia. To on wprowadził w polski obieg intelektualny myśl Heideggera i hermeneutyki Gadamera. Zrobił ogromnie dużo dla zrozumienia tradycji filozofii niemieckiej" - powiedział filozof Zbigniew Mikołejko, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

MKiDN/PAP

 powrót