Nie żyje Piotr Ogrodzki – wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

18-01-2013

Piotr Ogrodzki (ur. 1958 r.) ukończył w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w kryminalistyce (praca dyplomowa "Kradzieże dzieł sztuki w muzeach"). Absolwent podyplomowych studiów muzeologicznych.

Foto:Robert Pasieczny

W latach 1984-1986 pracował w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Jako Dyrektor, od 1986 roku współtworzył i przez 12 lat kierował Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych (centralną instytucją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działającą w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zabytków w Polsce). Członek Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS). Od roku 2011 był wicedyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Był redaktorem naczelnym kwartalnika "Cenne, bezcenne, utracone".

Był autorem ponad 100 artykułów poświęconych ochronie i bezpieczeństwu zabytków oraz współautorem wielu specjalistycznych książek poświęconych zabezpieczeniu muzeów i zabytkowych obiektów sakralnych.

Dzięki pracy i zaangażowaniu Piotra Ogrodzkiego udało się odzyskać wiele bezcennych zabytków skradzionych z polskich  zbiorów.powrót