NieKongres Animatorów Kultury

26-03-2014

logo nieKongres

Pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury - NieKongres Animatorów Kultury – odbywać się będzie od 26 do 28 marca br. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Wydarzenie zostało przygotowane pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szef resortu Bogdan Zdrojewski spotka się z jego uczestnikami 27 marca br.

NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Jego uczestnicy będą rozmawiać o kondycji i roli animacji kultury w Polsce.

Ideą spotkania jest poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem. W ramach NieKongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych. Ich celem ma być wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej.

Wydarzeniu towarzyszyć będą Ogólnopolskie Targi Grantodawców – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. NieKongres poprzedza trwająca od października 2013 r. dyskusja on-line na Forum Animatorów Kultury.

Ambicją NieKongresu jest zgromadzenie osób, które uważają/chcą się uważać/nie wiedzą, czy mogą się uważać za animatorów kultury. Osób, które pracują w instytucjach kultury, najczęściej domach kultury, osób realizujących projekty kulturowe w ramach organizacji pozarządowych, osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość.

NieKongres przygotowywany jest przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym MKiDN, które włączyło się nie tylko na poziomie finansowania przedsięwzięcia, ale aktywnie wzięło udział w opracowywaniu założeń programowych.

Więcej informacji na stronie:  www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-aktualnosci.html

 powrót