Notatka z przebiegu I części konkursu na stanowisko dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

15-06-2010

W dniu 15 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej  powołanej  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która wybrała na przewodniczącą Andę Rotenberg. Na konkurs nadesłano pięć ofert.   Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami Komisja uznała, że formalne wymogi konkursu spełniają:  Fabio Cavallucci i Monika Fabijańska  Osoby te zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu  Pierwszy  termin rozmów z kandydatami został wyznaczony na 22 czerwca .  

15.06.2010 r.powrót