Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie

24-05-2013

Zakończyła się trwająca ponad rok renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie. Projekt uzyskał 4 mln zł unijnego dofinansowania w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN. Umowę w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał w grudniu 2010 r.

Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie
fot.: Danuta Matloch

Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie
fot.: Danuta Matloch

Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie
fot.: Danuta Matloch

Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie
fot.: Tomasz Gzell/PAP

Nowa elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie
fot.: Danuta Matloch

Przedmiotem projektu była renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego (obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii). Jej ostatni etap poprzedzony był badaniami i analizą dostępnych współcześnie przekazów ikonograficznych i odkrywek konserwatorskich.

Renowacja polegała na wykonaniu prac przy ścianach zewnętrznych, obróbkach blacharskich, robotach malarskich oraz konserwacji kamienia. Ich podjęcie było wskazane z uwagi na zły stan elewacji. Realizacja projektu zapewni ochronę i utrwalenie zabytkowego charakteru budowli oraz układu przestrzennego w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Wartość projektu ogółem - 6, 3 mln zł, a dofinansowanie UE- 4 mln zł.

Barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski znajduje się w Warszawie przy Placu Zamkowym. Pierwotnie był rezydencją książąt mazowieckich, od XVI wieku - siedzibą władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W latach 1713-1715 rozpoczęto przebudowę według projektu Karchera. W 1717 r. przebudowano gruntownie Sale Poselską, która odtąd miała służyć władcom saskim w charakterze sali koronacyjnej. Kolejny projekt przebudowy powstał po wstąpieniu na tron Augusta III w 1733. Przewidywał m.in. przebudowę fasady zamku od strony Wisły w stylu rokoko, mająca tworzyć nową tzw. Elewację Saską. Obecnie Zamek pełni funkcje muzeum i podlega bezpośrednio MKiDN.

Uroczysta prezentacja odnowionej elewacji odbędzie się 24 maja br. (piątek) o godz. 18.00. W Ogrodach Zamkowych czekać będą specjalne atrakcje: koncerty, pokaz laserowy oraz iluminacja świetlna (wejście bramą główną od strony Wisłostrady i od ul. Grodzkiej, wstęp wolny). Szczegóły na www.zamek-krolewski.pl

Zamek Królewski to nie jedyny w Warszawie beneficjent dotacji POIiŚ. Unijne środki uzyskały też projekty: Budowa Centrum Nauki Kopernik (207 mln zł), Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskim w Zamku Ostrogskich ( 36,1 mln zł), Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej ( 17,3 mln zł), Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III ( 21,6 mln zł), Muzeum Warszawskiej Pragi ( 12,1 mln zł), Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego ( 20 mln zł), Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego Akademii Sztuk Pięknych ( 65,5 mln zł), Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (15,1 mln zł), Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej ( 16,5 mln zł), Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie (24 mln zł), Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina ( 8, 5 mln zł ).

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" POIiŚ podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł. Dzięki temu w całej Polsce do tej pory oddano do użytku 28 nowych lub wyremontowanych obiektów, m.in. Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, dziedziniec na Wawelu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Świętokrzyską, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Operę Leśną w Sopocie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu i Galicyjski Rynek w Sanoku. Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót