Nowa Rada Muzeum Łazienki Królewskie

06-04-2011

„Łazienki to wyjątkowy obszar polskiej kultury, miejsce wyjątkowe i piękne” - mówił wiceminister kultury Piotr Żuchowski wręczając nominacje członkom Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie –Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się w Pałacu Myślewickim.

Wiceminister Piotr Żuchowski podczas posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie

Wiceminister Piotr Żuchowski podczas posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie

Na kadencję 2011-2015 zostali powołani:

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Ponadto ocenia jego działalność oraz opiniuje roczny plan przedstawiony przez dyrektora.powrót