Nowa Rada Programowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

15-06-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył powołania do Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2011 r. w siedzibie resortu. Następnie miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Fot. Danuta Matloch

Posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Fot. Danuta Matloch

Nowymi członkami Rady zostali:

 1. Prof. Irena Poniatowska
 2. dr Agnieszka Morawińska
 3. Prof. Kazimierz Gierżod
 4. Prof. Andrzej Jasiński
 5. Kevin Kenner
 6. dr Tomasz Makowski
 7. Grzegorz Michalski
 8. Janusz Olejniczak
 9. Simon Posch
 10. Prof. John Rink
 11. Prof. Mieczysław Tomaszewski

Rada Programowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina została powołana na podstawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina i statutu Instytutu. Do jej kompetencji należy opiniowanie sprawozdań oraz planów pracy przedkładanych przez Dyrektora Instytutu, określanie kierunków działania i czuwanie nad realizacją zadań nałożonych na Instytut. Rada jest powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 3 lat.powrót