Nowa Rada Programowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

04-12-2014

Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. fot. Danuta Matloch
Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. fot. Danuta Matloch

Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. fot. Danuta Matloch
Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. fot. Danuta Matloch

Minister Małgorzata Omilanowska obejrzała w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów. fot. Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska obejrzała w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów. fot. Danuta Matloch

Minister Małgorzata Omilanowska obejrzała w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów. fot. Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska obejrzała w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów. fot. Danuta Matloch

 

Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odbyło się 4 grudnia br. Powołania nowym członkom wręczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

W składzie Rady Programowej NIFC 2014-2017 znaleźli się:

 1. prof. Zofia Chechlińska
 2. prof. Kazimierz Gierżod - prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
 3. Nelson Goerner
 4. dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej
 5. prof. Jean-Jacques Eigeldinger
 6. dr Agnieszka Morawińska - dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 7. prof. Piotr Paleczny
 8. prof. Irena Poniatowska
 9. prof. John Rink
 10. Wojciech Świtała
 11. prof. Mieczysław Tomaszewski

Podczas pierwszego posiedzenia Rady, nowi członkowie zapoznali się z informacją na temat działalności Instytutu w 2014 r. Zostały im również przedstawione przyszłoroczne plany instytucji, szczególnie dotyczące działań wokół Konkursu Chopinowskiego.

Po spotkaniu minister Omilanowska obejrzała prezentowaną w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę "Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów". Ukazuje ona zróżnicowane postawy wobec konstruowania tożsamości narodowej w wieku XIX i modernistyczne przewartościowania, które przyniosły przełom w roli kultury narodowej. Wystawa  będzie czynna do 22 lutego 2015 r.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 r. zajmuje się m.in.:

badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami oraz organizowaniem koncertów, konferencji i kursów. Współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie oraz gromadzi archiwalia i obiekty muzealne. Ponadto sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina, a także prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej.

Rada Programowa została powołana na podstawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina i statutu Instytutu. Do jej kompetencji należy opiniowanie sprawozdań oraz planów pracy przedkładanych przez dyrektora Instytutu, określanie kierunków działania i czuwanie nad realizacją nałożonych zadań. Rada jest powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 3 lat.powrót