Nowa strona poświęcona digitalizacji

11-08-2014

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury stanowią istotny element działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tej tematyce poświęcona jest nowa podstrona internetowa, stanowiąca źródło informacji o działaniach resortu w tym zakresie. Witryna www.digit.mkidn.gov.pl została uruchomiona 11 sierpnia br.

Digitalizacja to utrwalenie wszelkiego rodzaju dóbr kultury (książek, obrazów, filmów, zdjęć, map itp.) w formacie cyfrowym. Ma ona służyć m.in. wygodnemu i bezpłatnemu udostępnieniu tych zasobów za pomocą Internetu.

Celem strony www.digit.mkidn.gov.pl jest zapoznanie z problematyką digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kultury. Witryna składa się z pięciu działów: Digitalizacja, Zasoby, Finansowanie, Europeana oraz Kultura w sieci. Można na niej znaleźć informacje m.in. o działalności Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty digitalizacyjne. Ponadto znajdują się tam materiały dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego udostępnianych poprzez bibliotekę cyfrową Europeana. Na stronie są również informacje
o najważniejszych polskich i europejskich dokumentach związanych z digitalizacją.

DIGITALIZACJA W PROGRAMACH MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowało projekty digitalizacyjne już od 2007 r. W 2011 r., dzięki staraniom resortu, uruchomiono Program Wieloletni Kultura+, który w priorytecie Digitalizacja wspiera działalność digitalizacyjną m.in. w instytucjach kultury. Celem priorytetu jest zarówno rozwój infrastruktury digitalizacyjnej, zabezpieczenie zbiorów dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację, a także ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców.

Wyniki przeprowadzonych do tej pory procedur konkursowych najlepiej oddają różnorodność działań digitalizacyjnych, które mogą być prowadzone dzięki dofinansowaniu ze środków PW Kultura+. Są to zarówno projekty związane z filmem, archiwizacją prasy, fotografii, obiektów przestrzennych, czy też rozbudową repozytoriów oraz pracowni digitalizacyjnych. Dotacje uzyskują zarówno mniejsze ośrodki, jak też największe instytucje kultury i Archiwa Państwowe w Polsce. Wśród instytucji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone znalazły się już m.in.: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Filmoteka Narodowa, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Książnica Podlaska
w Białymstoku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz studia filmowe: TOR, ZEBRA i KADR.

W ramach PW Kultura+ funkcjonują także Centra Kompetencji w zakresie digitalizacji: Biblioteka Narodowa (zasoby biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytki), Narodowy Instytut Audiowizualny (zasoby audiowizualne), Narodowe Archiwum Cyfrowe (zasoby archiwalne) oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (zasoby muzealne). Ich działalność koordynuje MKiDN.powrót