Nowe priorytety w ramach Programów Ministra

18-05-2012

Zamówienia kompozytorskie oraz Kolekcje muzealne. To dwa nowe priorytety w ramach programu Kolekcje. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił je 18. maja br.

Celem priorytetu Zamówienia kompozytorskie jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. Przedmiotem wniosków są dzieła autorstwa kompozytorów z Polski lub zagranicy których  premiera dzieł będzie miała miejsce w Polsce lub za granicą.

Wnioski mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Instytucją zarządzającą priorytetem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Budżet priorytetu wynosi 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje

Celem priorytetu Kolekcje muzealne jest dofinansowywanie zakupu obiektów, wpisujących się w strategię gromadzenia zbiorów i rozbudowy kolekcji muzealnych. Jako cel szczególny wskazuje się przyjęcie standardu gromadzenia obiektów znaczących dla kultury narodowej w muzeach, mogących zapewnić właściwy stan ich ochrony konserwatorskiej oraz bezpieczeństwo.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów. Instytucją zarządzającą priorytetem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Budżet priorytetu wynosi 3 000 000 zł.

Szczegółowe informacje

Składanie wniosków do nowych priorytetów za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) będzie możliwe od 25 maja br. Nabór potrwa do 29 czerwca br.

 

 powrót