Nowe Przestrzenie Czytania – Międzynarodowa konferencja ekspercka

16-05-2017

Na zdjęciu: Minister Piotr Glińskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński przemawia podczas rozpoczęcia konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: paneliście konferencji Nowe Przestrzenie Czytaniafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: paneliście konferencji Nowe Przestrzenie Czytaniafot. Danuta Matloch

Rozwój i popularyzacja czytelnictwa oraz dobre praktyki i wymiana doświadczeń w tym obszarze, to główne punkty dwudniowej konferencji „Nowe Przestrzenie Czytania”, w której uczestniczą eksperci z państw V4. Konferencję otworzył 16 bm. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Wspieranie i promocja czytelnictwa to w pełni uzasadniony temat konferencji w formacie Wyszehradzkim. Jest to jedno z doświadczeń wspólnych dla krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale także dla całej Europy. To świadomość ogromnego- zarówno historycznego, jak i współczesnego- znaczenia literatury i książek w rozwoju języka, kultury, wspólnoty narodowej i państwowości" - powiedział minister Gliński otwierając konferencję.

W programie wydarzenia zaplanowano panele dyskusyjne, prelekcje i wykłady międzynarodowych ekspertów z Państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji, ale w dyskusjach będą też uczestniczyli specjaliści z Chorwacji, Danii, Gruzji, Łotwy, Niemiec i USA.

W panelu dotyczącym zakresu mecenatu państwa w dziedzinie wsparcia książki i czytelnictwa wzięli udział Podsekretarz Stanu w MKiDN prof. Magdalena Gawin oraz Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Eksperci odpowiedzieli na pytania dotyczące inicjowania działań proczytelniczych przez instytucje państwowe i dyskutowali nad zadaniami instytucji w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Polityka aktywizacji czytelnictwa prowadzona przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest intensywna, obejmuje wiele dziedzin i jest adresowana do szerokiego grona autorów i czytelników. Rozwój czytelnictwa jest naszym priorytetem, a działania związane z podnoszeniem poziomu czytania są jednym z najważniejszych zadań, jakie wykonujemy. Prowadzimy wieloletni program rządowy, którego efektem będzie poprawa stanu infrastruktury bibliotecznej, aby zapewnić jak najszerszy, wygodny i bezpłatny dostęp do książek wszystkim obywatelom" - powiedziała podczas dyskusji minister Gawin.

Podczas dwóch dni konferencji, międzynarodowi eksperci będą się skupiali wokół zagadnień dotyczących rynku książki w kontekście polityki kulturalnej państwa oraz sposobu realizowania projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa. Poruszone zostaną tematy aktywizowania osób nieczytających- zwłaszcza dzieci i młodzieży- oraz wykorzystania nowych technologii w promowaniu czytelnictwa.powrót