Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Filharmonii Narodowej

12-12-2012

Zmianie uległ termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej.

Według Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2012 o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej konkurs powinien był zostać zakończony w czasie 45 dni od 15 października, czyli do dnia kiedy upływał termin składania przez kandydatów zgłoszeń do konkursu.

II etap konkursu, na który złożyły się rozmowy z kandydatami, miał miejsce 24 i 25 listopada – na przesłuchania nie stawiło się jednak dwóch kandydatów, którzy przedłożyli pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności. Komisja, uznawszy przedstawione przez nich wyjaśnienia, podjęła jednogłośną uchwałę o wyznaczeniu dodatkowego terminu rozmów z kandydatami na dzień 20 grudnia 2012. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na powyższy wniosek Komisji Konkursowej. Na mocy jego postanowienia termin rozpatrzenia wniosków przez Komisję wynosi 80 dni od upływu terminu złożenia zgłoszeń do konkursu.powrót