O polsko-chińskiej współpracy w branży sektorów kreatywnych. Podpisano listy intencyjne

28-09-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

 

19 przedstawicieli branży sektorów kreatywnych z Polski - galerii, muzeów, festiwali artystycznych, zespołów, rękodzielników i designerów - podpisało listy intencyjne o współpracy z reprezentantami chińskiej firmy Huyai Brothers. W spotkaniu, które odbyło się 27 września 2017 r. w siedzibie MKiDN, uczestniczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski.

19 listów intencyjnych

Firma Huyai Brothers jest jednym z największych prywatnych producentów z sektora audiowizualnego w Chinach. Celem wizyty w Polsce było pozyskanie partnerów do dwóch projektów infrastrukturalno-kulturalnych, związanych z prezentacją i promocją kultury europejskiej w Chinach: projektu „Real-Scene Entertainment” (miasteczka tematyczne) oraz projektu „Art Centers” (centra kultury). W sumie firma Huyai Brothers podpisała 19 listów intencyjnych z przedstawicielami polskich instytucji, organizacji i firm.

Koprodukcja filmowa

Firma H. Brothers podczas wizyty w Polsce podjęła też decyzję o współpracy w zakresie koprodukcji filmowej z Polską. Zdeklarowała również gotowość współpracy z kilkunastoma kolejnymi polskimi firmami z sektorów kultury i kreatywnych.

Trzydniowa delegacja H. Brothers

Trzydniowy pobyt delegacji H. Brothers w Polsce obejmował spotkania prezentacyjne z gronem polskich podmiotów branży artystycznej i kreatywnej, w tym: rzemiosła tradycyjnego i rękodzieła, muzyki i tańca, festiwali artystycznych, wizualnych i performatywnych oraz sztuki współczesnej i designu. Rozmowy dotyczyły również polskich doświadczeń w zakresie rewitalizacji obiektów architektonicznych na cele kulturalno-artystyczne oraz zachowania tradycyjnych form sztuki, wzornictwa i technik twórczości ludowej.

Podczas spotkań przedstawiciele H. Brothers zapoznali się z działalnością polskich firm i organizacji, a także zwiedzili nowoczesne instytucje m.in. budynek Wydziału Rzeźby i Scenografii ASP w Warszawie czy Pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą w Warszawie.

Wsparcie rozwoju sektorów kultury i kreatywnych

Organizacja spotkań delegacji H. Brothers z polskimi twórcami i organizacjami jest elementem realizacji polityki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wspierania rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych. Przyjazd przedstawicieli Huyai Brothers jest efektem wizyty wiceministra kultury Pawła Lewandowskiego w Chinach w lipcu 2017 r. oraz działań podjętych przez MKiDN w ramach Forum Sektorów Kultury i Kreatywnych w Formacie 16+1  (Europa Środkowo-Wschodnia — Chiny), którego Polska będzie gospodarzem w przyszłym roku.

 powrót