Obrady Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej

17-06-2015

Szóste posiedzenie Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej odbywało się od 14 do 17 czerwca br. w Olsztynie. Obradom współprzewodniczyli Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN oraz Ihor Lichowyj - pierwszy zastępca ministra kultury Ukrainy.

W trakcie obrad strony omówiły możliwości wzajemnej wymiany dóbr kultury. Tematem posiedzenia była też współpraca prowadzona przez instytucje obu krajów (archiwa, biblioteki, muzea, Zakład Narodowy im. Ossolińskich), mającą na celu dokumentację, ochronę i udostępnianie obiektów przynależnych do „wspólnego dziedzictwa” kulturowego.

Komisja działa na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 1996 r. między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej. Stanowi zasadnicze forum negocjacji z partnerami ukraińskimi problemów związanych z restytucją dóbr kultury.powrót