Odbudowa tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Konferencja z udziałem wiceministra Sellina

10-09-2018

Na zdjęciu wiceminister Jarosław Sellin przemawia podczas konferencji. fot. ŻIH

Na zdjęciu przemawia dyrektor ŻIH prof. Paweł Śpiewak.fot. ŻIH

Na zdjęciu uczestnicy konferencji w ŻIH.fot. ŻIH

Na zdjęciu wiceminister Jarosław Sellin i dyrektor ŻIH prof. Paweł Śpiewak.fot. ŻIH

 

W Żydowskim Instytucie Historycznym 10 września rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa „Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu narodowej tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych”. Wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze odbudowy tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Konferencję otworzył wiceminister kultury Jarosław Sellin. Oprócz udziału w panelach dyskusyjnych, uczestnicy spotkania, w ramach wizyt studyjnych, odwiedzą m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Katyńskie.

Panele dyskusyjne i wizyty studyjne m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego

W ramach konferencji zaplanowano trzy panele dyskusyjne: „Rzecz o autentyzmie, czyli – o istocie miejsc pamięci”, „Rzecz o potrzebie badawczej refleksji, czyli – nauka w miejscach pamięci” oraz „Tożsamość i edukacja, czyli – społeczeństwo po konflikcie”. Uczestnikami dyskusji są dyrektorzy i pracownicy m.in. Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, Państwowego Muzeum na Majdanku czy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

11 i 12 września uczestnicy konferencji wezmą udział w dwóch wizytach studyjnych. Pierwsza odbędzie się w Muzeum w Palmirach, druga obejmie Muzeum Więzienia „Pawiak”, Muzeum Katyńskie i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Rola dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jednym z beneficjentów projektu JHEP2 dotyczącego koordynacji i działań wspierających (Coordination and Support Actions – CSA) Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych (Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change – JPI CH).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych jest działaniem w ramach realizacji powierzonego Polsce zadania w zakresie projektu JHEP2.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze odbudowy tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Problematyka szeroko rozumianej roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo–badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący roli dziedzictwa kulturowego.

Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych.

 powrót