Odznaczenia dla wybitnych literaturoznawców, historyków i animatorów kultury

04-10-2016

 Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali 4 października 2016 r. wybitni literaturoznawcy, historycy i animatorzy kultury. Odznaczenia - przyznane przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego - wręczyła wiceminister dr hab. Magdalena Gawin.

Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała  prof. Maria Bokszczanin, srebrny medal - prof. Lech Ludorowski, brązowy medal – prof. Richard Butterwick-Pawlikowski. Laureatami odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” są: Anna Kukorowska, Elżbieta Piniewska, Jolanta Tomasiewicz, Waldemar Lankauf, dr Marek Minakowski oraz Andrzej Motak.

Prof. Maria Bokszczanin jest polską filolog, profesorem nauk humanistycznych, historykiem literatury polskiej oraz autorką pięciotomowego opracowania epistolografii Henryka Sienkiewicza. Zawodowo związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmowała się opracowywaniem wydań (m.in. dzieł wybranych Juliusza Słowackiego), tworzeniem przypisów w publikacjach i konsultacją literacką. Przez kilkadziesiąt lat pracowała głównie nad przygotowaniem kolejnych tomów Listów Henryka Sienkiewicza, wydawanych w pięciu częściach od 1977 do 2010 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Kierowany przez nią zespół redakcyjny dotarł do większości znanych zachowanych listów pisarza (łącznie około 3,5 tysiąca). Była również skarbnikiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Prof. Lech Ludorowski to znany badacz klasyków polskich XIX i XX w. (Fredro, Kraszewski, Jeż, Sienkiewicz, Gałczyński, Kuncewiczowa), animator badań naukowych, wydawca, zasłużony społecznik oraz autor licznych inicjatyw kulturowo-obywatelskich. Jest twórcą i prezesem Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, a także promotorem doktoratu honoris causa UMCS Marii Kuncewiczowej. Należy do najwybitniejszych znawców twórczości H. Sienkiewicza. Od 45 lat jego twórczość naukowa znacznie wzbogaciła sienkiewiczologię o pionierskie, oryginalne interpretacje estetyki dzieł noblisty, odkrycia i ustalenia biograficzne, działalność edytorską i przedsięwzięcia organizacyjne. Od 1970 r. opublikował 72 książki, stworzył jako redaktor naczelny trzy prestiżowe serie wydawnicze: „Litteraria Lublinensia”, „Bibliofilską Edycję Dzieł H. Sienkiewicza” i „Studia Sienkiewiczowskie”. Od 1973 - systematycznie współpracując z wieloma placówkami kultury (bibliotekami, muzeami, szkołami, towarzystwami regionalnymi) - zorganizował 110 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, wzbogaconych o programy kulturalno-artystyczno-edukacyjne.

Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski studiował historię w Cambridge i uzyskał doktorat w Oxfordzie. Wykładał historię Polski w School of Slavonic and East European Studies na University College London. Jego badania sytuują się na styku historii polityki, religii, kultury i idei w XVIII wieku. Autor monografii Poland’s Last King and English Culture. Stanisław August Poniatowski, 1732-1798 (Oxford 1998, polskie wydanie: Stanisław August a kultura angielska, Warszawa 2000), prac zbiorowych oraz artykułów o Oświeceniu i Anty-Oświeceniu, Kościele katolickim, parlamentaryzmie i monarchii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Szef Katedry Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Anna Kukorowska jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Salezjanów w Poznaniu. Od 10 lat prowadzi teatr nazywany Licealną Grupą Teatralną. W programie tego teatru stawia na klasykę i na tradycyjne inscenizacje, gdzie najważniejsze jest słowo. Członkowie Grupy wystawiali m.in. fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego, „Iwonę księżniczkę Burgunda” Gombrowicza, „Krzesła” Ionesco, wiele utworów Fredry („Mąż i żona”, „Damy i Huzary”, „Zemsta”) oraz „Moralność pani Dulskiej” Zapolskiej. W 2015 jej teatr wygrał poznański konkurs Coolturalne Szkoły świetną inscenizacją „Szczęśliwego wydarzenia” Mrożka. Dla Anny Kukorowskiej teatr jest dopełnieniem programu edukacyjnego szkoły, narzędziem nauczania o literaturze.

Elżbieta Piniewska uczy języka polskiego w LO im. Kasprowicza w Inowrocławiu. Prowadzi od początku lat 90. teatr szkolny wspierany przez miasto – Inowrocławski Teatr  Otwarty. Grupa specjalizuje się w montażach poetyckich (np. poświęconym twórczości Kasprowicza czy Przybyszewskiego, którzy urodzili się w tym regionie), a także w sztukach współczesnych („Korytarz” nt. życia w korporacji czy „Życiologia, perfekcyjnie” nt. człowieka osaczonego przez świat reklam i recept marketingowych. Jest też od 10 lat organizatorką festiwalu teatrów młodzieżowych „Arlekinada”.

Jolanta Tomasiewicz jest instruktorem teatralnym i dyrektorem Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie (woj. lubelskie). Jest też organizatorem Teatru Trupa z Lubartowa, który w 2015 r. został uhonorowany 3. nagrodą na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”. W tym roku teatr ten otrzymał wyróżnienie na prestiżowym XIV Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu za spektakl „Zimowy pogrzeb”.

Waldemar Lankauf z wykształcenia jest polonistą, a z zamiłowania reżyserem teatralnym i biegaczem długodystansowym. Założył teatry amatorskie w Głogówku, Walcach, Kędzierzynie-Koźlu i Głubczycach (gdzie pracuje jako nauczyciel języka polskiego). Wszystkie teatry prowadzone przez Waldemara Lankaufa mają na swoim koncie sporo nagród i wyróżnień na festiwalach i przeglądach teatralnych. Jego osiągnięcia zostały dostrzeżone i w roku 2003 został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie. Waldemar Lankauf pasjonuje się również biegami długodystansowymi uczestniczył m.in. w sztafetowych biegach do: Watykanu (1999), Betlejem (2000), Fatimy (2001), Loreto, Syrakuz (2003), Santiago de Compostella (2004), Medjugorie (2006) oraz szlakiem św. Jacka do Kijowa (2007). Uczestniczy w biegach maratońskich.

Marek Minakowski jest filozofem (doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii), historykiem i geologiem. Prowadzi badania z pogranicza klasycznej humanistyki (historia starożytna, filologia klasyczna, nauki pomocnicze historii) i informatyki oraz logiki matematycznej. Obecnie głównie zajmuje się demografią historyczną elit Rzeczpospolitej. Wydał wersję elektroniczną „Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego z własnymi hipertekstowymi indeksami oraz publikację elektroniczną „Ci wielcy Polacy to nasza rodzina”, która zawiera informacje o ponad trzystu tysiącach powiązanych ze sobą rodzinnie osób. W 2009 r. praca ta uzyskała tytuł „Wielka genealogia Minakowskiego”. Jest także twórcą serwisu „Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego”. Założyciel i marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

Andrzej Motak jest polonistą w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie (woj. poznańskie). Od 30 lat prowadzi teatr Matysarek, który jest fenomenem dla całego niespełna 20-tysięcznego miasteczka. Kadrę stanowią na ogół uczniowie jego liceum. Co roku wystawia jedną premierę – są to przeważnie poetyckie montaże tworzone wspólnie z młodzieżą. Matysarek jeździ z nimi po okolicy pokazując je okolicznym szkołom czy zakładom opieki. Teatr zdobył wiele nagród i wyróżnień na rozmaitych festiwalach. Jeden z absolwentów, Przemysław Stippa, jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie.powrót