Odznaczenia ministra kultury dla twórców czasopisma TOPOS

28-09-2018

fot. Danuta Matloch

Wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” twórcom i współpracownikom dwumiesięcznika TOPOS, które obchodzi 25-lecia swojego istnienia. Krzysztof Kuczkowski, Przemysław Dakowicz, Tadeusz Dąbrowski, Jarosław Jakubowski oraz Wojciech Gawłowski zostali uhonorowani podczas uroczystości, która odbyła się w zabytkowym Dworku Sierakowskich w Sopocie.

 

Odznaczeni

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Krzysztof Kuczkowski – poeta i eseista, twórca środowiska pisarzy związanych z pismem „Topos", który należy do „wielkich duchów" kreujących metafizyczny nurt polskiej poezji włączającej się w rozmowę z sześcioma wiekami rodzimej i europejskiej literatury. Od lat niestrudzony promotor i propagator literatury, pomysłodawca, inicjator i organizator niezliczonych wydarzeń kulturalnych, autor nagradzanych i szeroko komentowanych zbiorów wierszy. Wniósł olbrzymi wkład pracy w rozwój literatury jako twórca i redaktor naczelny ogólnopolskiego dwumiesięcznika literackiego „Topos" oraz serii poezji i krytyki literackiej „Biblioteka Toposu/Biblioteka Krytyki", a także będąc pomysłodawcą i organizatorem Festiwali Poezji.

W roku 2018, w 40-lecie pracy twórczej, Krzysztof Kuczkowski został uhonorowany Nagrodą Poetycką K.I. Gałczyńskiego Orfeusz Honorowy za całokształt pracy twórczej i 25 lat wydawania dwumiesięcznika literackiego „Topos" oraz serii poetyckiej i krytycznej, a także Ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego za „stworzenie oryginalnego modelu poezji metafizycznej oraz zorganizowanie i prowadzenie przez ćwierć wieku dwumiesięcznika TOPOS, unikalnego ośrodka kultury i literatury chrześcijańskiej".

Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Przemysław Dakowicz i Tadeusz Dąbrowski.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostali wyróżnieni Jarosław Jakubowski oraz Wojciech Gawłowski.

 

TOPOS

Czasopismo zostało założone w 1993 roku przez Krzysztofa Kuczkowskiego, który do dzisiaj nim kieruje. Topos dba o zachowanie równowagi pomiędzy przedstawieniem twórczości pisarzy światowego formatu, jak i prezentacją debiutantów, dla których jest sprawdzoną trampoliną. Jest to czasopismo otwarte dla młodych twórców, które podkreśla istnienie więzi międzypokoleniowej i ciągłość tradycji. Od 1996 roku pismo prowadzi własną serię książkową „Biblioteka Toposu”. Do tej pory opublikowali ok. 120 tomików i prawie 60 arkuszy poetyckich. Książki te są szeroko komentowane i recenzowane, a także nagradzane. Do czasopisma Topos dołączony jest zazwyczaj plakat poetycki. Jest to wydawnictwo wielkoformatowe, starannie opracowane pod względem artystycznym. Redaktorem serii jest Tadeusz Dąbrowski, poeta, dyrektor artystyczny Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Do tej pory ukazało się około 60 plakatów poetyckich. Od lat z powodzeniem organizuje w Sopocie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. R. M. Rilkego oraz Festiwal Poezji, który jest wydarzeniem cyklicznym, artystycznym i literackim o charakterze ogólnopolskim. Dzięki niekonwencjonalnym pomysłom na promocję literatury i kultury wysokiej Festiwal wprowadza współczesne wiersze w nowe przestrzenie i sposoby funkcjonowania. Do słowa dołączają obrazy i projekcje multimedialne, muzyka zaś, oprócz tworzenia tła, jawi się jako bohaterka. Festiwal jest wynikiem współdziałania różnorodnych środowisk, stowarzyszeń i instytucji.

 

 powrót