Odznaki za pomoc w sprowadzeniu kolekcji po żołnierzach gen. Andersa

25-04-2017

Wręczenie odznak przez wiceministra Jarosława Sellinafot. Danuta Matloch

Wręczenie odznak przez wiceministra Jarosława Sellinafot. Danuta Matloch

Wręczenie odznak przez wiceministra Jarosława Sellinafot. Danuta Matloch

Wręczenie odznak przez wiceministra Jarosława Sellinafot. Danuta Matloch

Wręczenie odznak przez wiceministra Jarosława Sellinafot. Danuta Matloch

 

Haim Gitler z Israel Museum w Jerozolimie oraz Donald T. Ariel i Eitan Klein z Izraelskiej Służby Starożytności (Israel Antiquities Authority) otrzymali odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej”. Odznaczenia - przyznane przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego - wręczył 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie MKiDN wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Odznaczeni przyczynili się w znaczący sposób do uzyskania zgody odpowiednich instytucji izraelskich na przewiezienie w 2016 r. z Izraela do Polski zabytków archeologicznych i numizmatycznych, stanowiących część kolekcji pozostałej po żołnierzach 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, przebywającego w latach 1943 -1946 w ówczesnej brytyjskiej Palestynie.

Osoby te z olbrzymim zaangażowaniem wykonały pracę mającą na celu identyfikację poszczególnych  kategorii numizmatów, analizę i ocenę zabytków, co stanowiło podstawę wydania decyzji o zgodzie na wywóz. Dzięki ich  pomocy obecnie możliwe jest zaprezentowanie szerszemu gronu kolekcji - do tej pory mało znanej - a  stanowiącej część polskiego dziedzictwa kulturowego.      

Kolekcja, w której skład wchodziły m.in. numizmaty, archiwalia i tablice, znajdowała się pod opieką ks. Jabłonowskiego Pietruszki, który w czasie II wojny światowej był kapelanem rezerwy Wojska Polskiego, a od 1942 r. - po przybyciu do Jerozolimy - duszpasterzem i  opiekunem Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie (Irak, Syria, Jordania, Palestyna), cywili i wojskowych,  w tym żołnierzy 2. Korpusu. Zbiór został przez niego uzupełniony. Przed przewiezieniem do Polski kolekcja znajdowała się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Jerozolimie (Dom Pokoju na Górze Oliwnej).

W 2016 r. archiwalia z kolekcji zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych, dwie tablice do Muzeum Historii Polski, a numizmaty do oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie – Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Numizmaty oraz zabytki archeologiczne zostały pokazane na otwartej 25 lipca 2016 r. przez wicepremiera Piotra Glińskiego wystawie w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

 powrót