Ogłoszenie

18-08-2020

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie pracowników Wydziału Finansowego Departamentu, w szczególności w zakresie:

Zakres umowy cywilno-prawnej:
Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Finansowego DSAiEK.
Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 1 września 2020 – 31 października 2020 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

niezbędne

wykształcenie średnie;
udokumentowane doświadczenie w zakresie analizy danych;
komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość

dodatkowe

znajomość ustawy o finansach publicznych;
biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
biegła znajomość pakietu MS Office;
dyspozycyjność;
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w urzędach administracji rządowej lub samorządowej

Wymagane dokumenty: CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie, Oświadczenie – informacja dla osób, od których zbierane są dane.

Termin składania dokumentów: 21 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w ww. nieprzekraczalnym terminie:

- w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl lub
- pocztą lub osobiście na adres korespondencyjny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny zgodności złożonych dokumentów z określonymi powyżej wymaganiami oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będą: wymagana wiedza, doświadczenie oraz niezbędne predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcępowrót