Ogłoszenie

25-08-2020

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie pracowników Wydziału Finansowego Departamentu, w szczególności w zakresie:

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Finansowego DSAiEK. Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 1 września 2020 – 31 października 2020 r. Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

dodatkowe

Wymagane dokumenty: CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie, Oświadczenie – informacja dla osób, od których zbierane są dane.

Termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2020 r.
Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w ww. nieprzekraczalnym terminie:

- w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl lub
- pocztą lub osobiście na adres korespondencyjny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny zgodności złożonych dokumentów z określonymi powyżej wymaganiami oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będą: wymagana wiedza, doświadczenie oraz niezbędne predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcępowrót