Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

17-12-2012

Nabór trwa  do 30 stycznia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 r. lub dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2013 zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:

a)  literatura,
b)  sztuki wizualne,
c)  muzyka,
d)  taniec,
e)  teatr,
f)   film,
g)  opieka nad zabytkami,
h)  upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

Konkursem objęte są stypendia:

 1. stypendia kwartalne,
 2. stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
 3. stypendia roczne obejmują okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014.

W  naborze w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 12 stypendiów (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi  

dla Ministerstwa Finansów).

 1. architektura i urbanistyka
 2. fotografia
 3. kartografia
 4. literatura
 5. muzyka i taniec
 6. opieka nad zabytkami
 7. sztuki plastyczne
 8. teatr i film
 9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
 10. wzornictwo przemysłowe.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2013r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami)

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

 1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Na nabór w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 7 dofinansowań (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi  dla Ministerstwa Finansów).  

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2013 r.

Dokumenty  do pobrania:

Załącznik nr 1.   Regulamin konkursu o stypendiach z FPT,

Załącznik nr 2.   Wzór formularza wniosku oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium z FPT

Załącznik nr 3.   Wzór umowy stypendialnej z FPT.

                               Załącznik nr 2 do umowy stypendialnej: Wzór formularza sprawozdania z realizacji stypendium z FPT

Załącznik nr 4.   Regulamin konkursu o dofinansowanie do wydań  z FPT,

Załącznik nr 5.   Wzór formularza wniosku oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do wydań  z FPT,

Załącznik nr 6.   Wzór umowy o dofinansowanie do wydań  z FPT,

                               Załącznik nr 2 do umowy stypendialnej: Wzór formularza sprawozdania z realizacji dofinansowania do wydań  z FPT,

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

Równocześnie informujemy, iż planowany jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (płatnych od 1 lipca do 31 grudnia 2013r.).

Szczegółowa informacja o planowanym naborze ukaże się na stronie internetowej MKiDN w styczniu 2013r.powrót