Ogłoszono skład Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN.

14-01-2013

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Otwarty nabór zgłoszeń dla organizacji pozarządowych trwał od 22 października do 14 listopada 2012r. Zgłoszenia nadesłało 56 organizacji pozarządowych, w tym jedno zgłoszenie było niekompletne.

23 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie przedstawicieli departamentów merytorycznych MKiDN, mające na celu przygotowanie opinii na temat nadesłanych kandydatur.

Skład Rady liczy 20 osób, w tym po sześć miejsc dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: stowarzyszeń twórczych, organizacji ogólnopolskich lub zrzeszających oraz organizacji lokalnych. Radę uzupełniają przedstawiciel MKiDN oraz przedstawicielowi Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Minister Kultury po analizie zgłoszeń oraz po zapoznaniu się z opiniami departamentów, ogłosił następujący składu Rady III kadencji:

 1. pan Bogdan Baran, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich;
 2. pani Marzenna Biegała-Howorska, Towarzystwo Poligrodzianie;
 3. pan Marek Chodaczyński, Unia Teatr Niemożliwy;
 4. pan Jan Andrzej Dąbrowski, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 5. pani Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;              
 6. pani Justyna Górska, Fundacja Vlepvnet;
 7. pan Tomasz Gutkowski, Fundacja Sztuk Wizualnych;
 8. pan Marek Hojda, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS;
 9. pan Wiesław Jakubczak, ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki;
 10. Pani Magdalena Kopczyńska-Zych, Departament Mecenatu Państwa — przedstawiciel MKiDN.
 11. pan Artur Jóźwik, Fundacja Ośrodka KARTA;
 12. pan Maciej Konopka, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej;
 13. pani Ewa Leśniak, Związek Artystów Scen Polskich;
 14. pani Violetta Łabanow-Jastrząb, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej;
 15. pan Witold Porankiewicz, Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni;            
 16. pan Jacek Rulewicz, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków;
 17. pani Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja;
 18. pani Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej — przedstawiciel RDPP;
 19. pan Maciej Zieliński, Związek Kompozytorów Polskich;              
 20. pani Henryka Żabicka, Fundacja dla Śląska.       

Jednocześnie  pragniemy uprzejmie podziękować organizacjom pozarządowym za zainteresowanie udziałem w pracach Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót