Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej zakończony

28-06-2010

Minister Bogdan Zdrojewski uczestniczył 28 czerwca, w uroczystości zakończenia XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Jury Konkursu postanowiło zarekomendować Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanie następujących Nagród i Wyróżnień:

Ponadto Jury zarekomendowało do pokazania na scenach Teatru Narodowego w Warszawie (bądź w innej przestrzeni, jeżeli wymaga tego inscenizacja) następujące spektakle:

Jury zarekomendowało zarejestrowanie przez TVP Kultura spektaklu:powrót