logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Olsztyn 2008

19-12-2011

Pierwsza prezentacja założeń Projektu Ostbalticum miała miejsce 28 lutego 2008 r. na Zamku w Olsztynie podczas uroczystości przekazania Rosjanom zakonserwowanych i zrekonstruowanych w Polsce ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum w Królewcu oraz otwarcia wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb dyplomatycznych i rządowych (m.in. zastępca ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, p. Piotr Żuchowski, minister kultury Obwodu Kaliningradzkiego, p. Michail Andriejev, Konsul RP w Obwodzie Kaliningradzkim, p. Jarosław Czubiński, Sekretarz Generalny UNESCO w Polsce, p. Sławomir Ratajski), a także przedstawiciele instytucji muzealnych z Polski, Niemiec i z Rosji (Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, Muzeum Historyczno-Artystycznego w Kaliningradzie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu) oraz instytucji naukowych (Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Wszyscy zainteresowani otrzymali przygotowaną specjalnie na tę okazję trójjęzyczną broszurę pt. „Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Ostpreußens gerettete Geschichte. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Spasennaja istorija Vostočnoj Prussii. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“ (wydaną przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW) .

Wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Olsztynie. Autorami scenariusza byli Monika Bogacz-Walska i Andrzej Ulewicz, a projektu plastycznego Adam Schulz. Na kilkudziesięciu planszach zaprezentowano pokrótce historię Prussia-Museum i jego zbiorów, a przede wszystkim kolejne etapy pracy nad konserwacją ksiąg inwentarzowych i uzyskane rezultaty. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, a jej organizator i autorzy otrzymali propozycję pokazu w innych ośrodkach w Polsce i za granicą (patrz niżej).powrót

Patronat projektu

unesco