Ostatnie posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej drugiej kadencji

19-01-2012

22. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej  odbyło się 18. stycznia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W obradach wzięli udział premier Donald Tusk oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska . Było to ostatnie spotkanie w drugiej kadencji MRO.

Premier Donald Tusk oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.
Premier Donald Tusk oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.

– Traktuję to jako zaszczyt, że mogę podziękować państwu za 6 lat ciężkiej, czasami niewdzięcznej pracy, której znacznie daleko wykracza poza nasz czas. Nigdy nie możemy mieć wątpliwości, że jako Międzynarodowa Rada Oświęcimska działacie na rzecz pamięci uniwersalnej, pamięci o zdarzeniu, być może najważniejszym w nowożytnych dziejach ludzkości – powiedział szef rządu otwierając posiedzenie Rady. Wcześniej premier skierował do członków MRO list, w którym podkreślił m.in., że Rada gwarantuje stabilność zasad leżących u podstaw opieki nad pomnikami Zagłady w Polsce oraz niezależność od bieżącej polityki.

Przedstawiając  sprawozdanie z działalności Miejsca Pamięci Auschwitz w ostatnim półroczu dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński mówił m.in.: o rekordowej frekwencji w 2011 r. i pracy 270 przewodników Muzeum, o inwestycjach i planach związanych z działaniami edukacyjnymi i wystawami, o nowych publikacjach,  prowadzonych obszernych pracach konserwatorskich, o działaniach dotyczących zabezpieczenia terenów byłego obozu, o rozwoju Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau, o sytuacji finansowej Muzeum, a także o zbliżającej się 67. rocznicy wyzwolenia obozu.

Członkowie Rady zapoznali się też ze stanem prac nad nową wystawą żydowską, którą w Muzeum Auschwitz przygotowuje Instytut Yad Vashem z Jerozolimy. Dyrektor Instytutu Avner Shalev zaprezentował koncepcję poszczególnych sal ekspozycji, która znajdzie się w bloku 27 na terenie byłego obozu Auschwitz I. Będą one poświęcone m.in. żydowskiemu życiu przed wojną, ideologii nazistowskiej, a także samej Zagładzie. Jedna z sal dedykowana będzie zamordowanym podczas Holokaustu dzieciom. W programie obrad Rady znalazła się także informacja dotycząca sytuacji związanej z terenem byłego obozu zagłady w Sobiborze.

Kończąc obrady prof. Władysław Bartoszewski powiedział: „Bardzo dziękuję wszystkim członkom Rady. Wszyscy w jakimś stopniu przyłożyliśmy się do różnych przeobrażeń i do umocnienia jej pozycji. Przez nasze różne interwencje przyczyniliśmy się też do wielu działań służących Muzeum Auschwitz. Cieszy mnie także to, że Rada w ostatnich latach zaczyna również roztaczać opiekę doradczą na temat innych miejsc pamięci, bo są to naczynia połączone”.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska powstała w 2000 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz lecz także innych Pomników Zagłady leżących w powojennych granicach Polski. Kadencja członków Rady, którymi są m.in. byli więźniowie Auschwitz, znane osobistości i autorytety w dziedzinie historii II wojny światowej, obozów koncentracyjnych i Holokaustu, trwa 6 lat.powrót