Oświadczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie audytu

23-05-2016

MKiDN informuje, że koszt audytu przeprowadzonego przez 10-osobowy zespół  złożony z wysokiej klasy specjalistów wynosił 136,5 tys. złotych brutto. Obszar objęty audytem w MKiDN dotyczył kwestii organizacyjno-procesowych oraz realizacji wniosków z kontroli organów zewnętrznych i audytu wewnętrznego, ponadto przeprowadzono audyt w 6 podległych MKiDN instytucjach w zakresie analizy struktury organizacyjnej oraz legalności i efektywności wydatkowania środków publicznych. Specjaliści spędzili w siedmiu badanych instytucjach w Warszawie i Krakowie ponad 40 dni roboczych (nie licząc czasu poświęconego na przetwarzanie informacji i opracowanie 200-stronicowego raportu). Badaniem  zostało objęte jednocześnie kilka aspektów działania instytucji,  nie można  więc mówić o jednym, a o kilku złożonych audytach.

Zapytanie ofertowe skierowano do pięciu podmiotów z czego odpowiedział tylko jeden – Fundacja Republikańska, składając ofertę spełniającą warunki przedstawione w zapytaniu. Czas realizacji audytu oraz przygotowania raportu to dwa miesiące. Zadanie zostało wykonane terminowo.

Biorąc pod uwagę zakres, głębokość i tempo badania oraz sporządzenia raportu, ofertę złożoną przez Fundację Republikańską należy uznać za bardzo konkurencyjną cenowo.powrót