Otwarcie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku

26-04-2012

Uroczystość otwarcia Ośrodka Kultury Morskiej – z udziałem Podsekretarz Stanu w MKiDN Moniki Smoleń oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzaty Omilanowskiej- odbyła się 26. kwietnia br. w Gdańsku. Nowy oddział Centralnego Muzeum Morskiego powstał dzięki środkom Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem Priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego jest MKiDN.

Otwarcie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku

Uroczystość otwarcia Ośrodka Kultury Morskiej z udziałem Podsekretarza Stanu w MKIDN  Małgorzaty Omilanowskiej  i Podsekretarza Stanu Moniki Smoleń. Foto B.Galus

Nowoczesne muzeum zlokalizowane jest nad brzegiem Motławy, tuż obok Żurawia, w sercu starego portu gdańskiego. 28 i 29 kwietnia br. w godzinach  12.00 - 20.00 będzie otwarte dla wszystkich  –  wstęp wolny.  Na zwiedzających czekać będą trzy wystawy -  dwie stałe:  „Ludzie, statki, porty” i „Łodzie ludów świata” oraz  czasowa „Zanurz się i poznaj tajemnice wraków z Bałtyku”.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie dostępności do zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego oraz rozwój innowacyjnych form uczestnictwa kultury i promocji dziedzictwa kulturowego.  Istotnym elementem koncepcji było zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii multimedialnych, interaktywnych technik przekazu, nowoczesnych form prezentacji oraz komputerowych wizualizacji.

Odwiedzający Muzeum będę mieli okazję wzięcia udziału w codziennych pracach nad zachowaniem kulturowego dziedzictwa morskiego i brzegowego. W tym celu pracownicy będą organizować warsztaty tematyczne, które przybliżą techniki konserwacji zabytków i eksponatów związanych z morzem.

Kwota całkowita projektu wyniosła  12, 2 mln euro, a dofinansowanie EOG -  8, 5 mln euro (85%).

W latach 2004 – 2009 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Polska uzyskała 533 mln euro.  Wsparcie dla Priorytetu 3 Ochrona kulturowego  dziedzictwa europejskiego, którego operatorem jest MKiDN,  było najwyższe w Europie. Kultura uzyskała najwyższą - obok ochrony środowiska i wdrażania przepisów z Schengen – alokację, stanowiącą 16,4 %  przekazanych Polsce środków. Pula wynosząca początkowo 70 mln euro, na skutek skutecznego wdrażania Priorytetu, została zwiększona do 87,8 mln euro.

Do finansowania wybrano 34 projekty. Ich wykaz znajduje się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl/projektypowrót