Otwarcie rozbudowanego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

13-04-2012

Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego będzie głównym punktem wizyty Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego w Częstochowie. Uroczystość odbędzie się 19. kwietnia  br.

Rozbudowa szkoły w Częstochowie

Projekt obejmował wybudowanie i kompleksowe wyposażanie nowoczesnego obiekt dydaktyczno - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W budynku znajdą swoje miejsce sale lekcyjne oraz pracownie kierunkowe, m.in.: ceramiczne, jubilerskie, graficzne, malarskie i rzeźby. Ponadto powstały w skutek realizacji projektu obiekt, oprócz pełnienia funkcji dydaktycznych dla kształcenia o profilu plastycznym, przystosowany będzie także do pełnienia roli miejsca aktywnej promocji kultury. Zakupione m.in. wyposażenie informatyczne zaprojektowane zostało pod kątem specyfiki szkoły artystycznej i zapewni uczniom oraz ich pedagogom możliwość realizacji nowoczesnego i właściwego programowo procesu kształcenia. Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie niezbędna infrastruktura uwzględniająca specyfikę szkoły plastycznej, umożliwiająca jej dalszy rozwój oraz zwiększenie aktywności zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Projekt realizowany był w latach 2009 – 2012 w ramach priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Beneficjentem jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Koszt całego projektu to ponad 21 028 918,16 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 17  608 352,36 PLN

W całej Polsce w ramach POIŚ w latach 2008-2010 szkołom artystycznym prowadzonym przez MKiDN przyznano 135,6 mln zł, a tym prowadzonym przez władze samorządowe - 84,9 mln zł.  W tym czasie do użytku oddano m.in. nową siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu ( koszt zadania - 43,7 mln zł) oraz salę koncertową Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej wraz wyposażeniem (16,7 mln zł).
W roku 2013 r. przewidywane jest ukończenie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu (41,1 mln zł).

W sumie, dzięki ponad 2 miliardom złotych unijnych dotacji w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie otrzymało 58 projektów. Do największych należą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (dofinansowanie: 207 mln zł) i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku ( dofinansowanie: 140 mln zł).powrót