Pamięć ofiar Holokaustu uczczono w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz

27-01-2014

Byli więźniowie i ocaleni z Zagłady, politycy oraz duchowni wzięli udział w ceremonii w byłym Auschwitz II-Birkenau. Obchody 69. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu odbyły się 27 stycznia br.

Ocalonym towarzyszyła największa w historii - licząca około 60 deputowanych - delegacja Knesetu. W uroczystościach uczestniczyli  też parlamentarzyści z krajów europejskich, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Delegacji Sejmu przewodniczył wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk. Przed Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I złożono kwiaty, a pod pomnikiem ofiar obozu zapalono znicze. Po uroczystościach w byłym obozie parlamentarzyści udali się do Krakowa na sesję "Refleksje o Auschwitz - pamiętając o przeszłości, patrząc w przyszłość".

fot. Delegacja parlamentu Izraela podczas zwiedzania byłego niemieckiego obozu Auschwitz /PAP/Andrzej Grygiel

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. żołnierze 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty.  W rocznicę wyzwolenia obozu przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Auschwitz-Birkenau to jedyny były obóz koncentracyjny i zagłady, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar znajdujący się pod nadzorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to blisko 200 ha terenu. W 2013 r. Miejsce Pamięci odwiedziło 1,33 mln osób z całego świata.
W październiku 2013 r. zakończył się projekt  „Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I- bloki o nr inw. A-2 i A-3”  o wartości 17 mln zł.  14 mln zł dofinansowania pochodziło ze środków europejskich w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN. Pracami objęto dwa zabytkowe budynki, dotychczas nieużytkowane ze względu na zły stan techniczny. Oba zostały zaadaptowane na cele kulturalne.

W czerwcu 2012 r. rozpoczęły się prace Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau finansowanego z Funduszu Żelaznego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Fundacji  jest zgromadzenie 120 mln euro na Fundusz, z którego coroczne odsetki pozwolą na planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich.

Ekspozycja dokumentująca różne etapy tysiącletniej historii Polaków i Żydów znajdzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Oficjalne otwarcie palcówki w jej ostatecznej formie, wraz z wystawą główna, odbędzie się 28 października br. Muzeum ma być nowoczesnym, multimedialnym centrum edukacji i kultury, otwartym miejscem spotkań w unikatowym budynku zaprojektowanym przez fińskiego architekta Rainera Mahlamäkiego. Gmach został udostępniony zwiedzającym w kwietniu 2013 r., od tego czasu placówka prowadzi działalność edukacyjną. Koszt budowy MHŻP to 200 mln zł, MKiDN przekazało na ten cel 88 mln zł.powrót