Paryż: o organizacji w Polsce 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

24-05-2017

fot. MKiDN

fot. MKiDN

W siedzibie UNESCO w Paryżu 23 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem wiceminister kultury Magdaleny Gawin na temat organizowanej w Polsce 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele zespołu zadaniowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce oraz miasta gospodarza. Celem spotkania było zaprezentowanie delegatom oraz członkom Komitetu Światowego Dziedzictwa szczegółów organizacyjnych wydarzenia, które odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2017r. w Krakowie.

W swoim wystąpieniu wiceminister Gawin przypomniała powody, dla których powstało UNESCO oraz podkreśliła wielkie zaangażowanie Polaków w prace nad budowaniem międzynarodowego systemu ochrony dziedzictwa na świecie. Zwróciła uwagę, że w dzisiejszych czasach ochrona takich wartości jak wzajemny szacunek, partnerstwo i współpraca międzynarodowa są niezwykle istotne w związku z ostatnimi wydarzeniami  na świecie.

„Warszawa doskonale pamięta czasy wojny, a także trud Polaków włożony w odbudowę stolicy. Warszawa i Palmyra to miejsca światowego dziedzictwa, które wyróżniono jako posiadające wyjątkową uniwersalną wartość. Losy Palmyry i tragedia Aleppo skłaniają do refleksji nad historią XX wieku, ale także pokazują społeczności międzynarodowej, że musi włożyć jeszcze więcej wysiłku w prace nad ochroną i zachowaniem miejsc światowego dziedzictwa” – wskazała wiceminister Magdalena Gawin.

„Polska jest krajem szczególnie zaangażowanym w wypełnianie obowiązków konwencji o ochronie światowego dziedzictwa natury i kultury. Jestem pewien, że nasze spotkanie w Krakowie będzie znakomitą okazją do dyskusji na temat potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa kultury i natury, a co się z tym wiąże - „słusznych” decyzji w tym zakresie”mówił prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Aspekty organizacyjne przedstawiła dr Katarzyna Piotrowska, kierownik zespołu zadaniowego NID ds. organizacji 41. sesji KŚD w Polsce, wprowadzając członków delegacji w szczegóły organizacyjne dotyczące wydarzenia w Centrum Kongresowym w Krakowie. Poruszono kwestie dotyczące zakwaterowania, transportu, bezpieczeństwa oraz ruchu wizowego. Uroczyste otwarcie sesji nastąpi 2 lipca br. na Wawelu.

Podczas spotkania dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa dr Methild Rössler wskazała, że Komitet będzie rozstrzygał wpisanie lub rozszerzenie wpisu kolejnych 35 obiektów z całego świata.powrót