Pierwsze posiedzenie komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie

19-11-2012

W dniu 19 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Komisja obradowała w składzie:

 1. prof. Krzysztof Penderecki, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– przewodniczący komisji

 1. dr Zenon Butkiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– zastępca przewodniczącego komisji

 1. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. Joanna Wnuk-Nazarowa, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 3. prof. Henryk Wojnarowski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Jerzy Kornowicz, przedstawiciel Związku Kompozytorów Polskich,
 5. prof. Andrzej Zieliński, przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,
 6. Krzysztof Szczepański, przedstawiciel Związku Zawodowego Muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie,
 7. Janusz Wojciechowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, Komisji Zakładowej nr 922 przy Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Na konkurs wpłynęło 12 ofert. Po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i dokonaniu ich oceny pod względem formalnym do II etapu konkursu zostało przez Komisję zakwalifikowanych 9 kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

 1. Łukasz Borowicz
 2. Lech Dzierżanowski
 3. José Maria Florêncio
 4. Robert Kamyk
 5. Jan Latham-Koenig
 6. Jan Maślankiewicz-Pogany
 7. Radosław Mleczko
 8. Wojciech Nowak
 9. Janusz Powolny.

Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu z przyczyn formalnych, przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 2 dni od momentu ogłoszenia wyników I etapu.powrót