Pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

08-03-2019

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin uczestniczyła 7 marca w pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (RODA). Rada będzie pełnić rolę ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym przy ważnych zagadnieniach związanych z archeologią.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego wybrano przewodniczącą Rady, którą została prof. dr hab. Marzena Szmyt – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Funkcję zastępców powierzono dr. hab. Jackowi Górskiemu – dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz prof. dr. hab. Zbigniewowi Kobylińskiemu – dyrektorowi Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W skład Rady weszli także: dr Wojciech Brzeziński, prof. Andrzej Buko, dr Michał Dzik, dr hab. Marcin Ignaczak, dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. Sławomir Kadrow, dr Olgierd Ławrynowicz, prof. Marcin Majewski, prof. Jerzy Piekarski, Iwona Pomian, dr hab. Andrzej Pydyn, Ewa Trawicka, prof. Maciej Trzciński, prof. Przemysław Urbańczyk, dr hab. Krzysztof Walenta, dr hab. Anna Zalewska, prof. Mariusz Ziółkowski.

Ponadto wiceminister Magdalena Gawin wręczyła prof. Zbigniewowi Kobylińskiemu Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za dotychczasową działalność teoretyczną, naukowo-badawczą i praktyczną w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych w Polsce.

Rada Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego jest trzecim ciałem doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obok Rady Ochrony Zabytków i Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

 

 powrót