Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

07-07-2010

W dniu 6 lipca br. odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zespół został powołany Zarządzeniem nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rekomendacji rozwiązań i sposobów realizacji zapisów Konwencji UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zakończenie procesu ratyfikacji Konwencji, rozpoczętego przez Polskę w roku 2009,  planowane jest na IV kwartał br. Stroną Konwencji są obecnie 123 państwa. Podczas sesji Komitetu Międzyrządowego ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która miała miejsce jesienią 2009 r., w Abu Dhabi dokonano pierwszych wpisów na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wymagającego Pilnej Ochrony. Polska będzie mogła zaproponować swoje wpisy po ratyfikacji Konwencji.

W skład Zespołu doradczego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostali powołani:

  1. Profesor Jan Adamowski, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
  2. Profesor Michał Buchowski, Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
  3. Profesor Halina Kraś, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, językoznawca,
  4. Grzegorz Bral, twórca Teatru Pieśń Kozła, Dyrektor Generalny Brave Festiwal, Dyrektor Artystyczny Teatru Studio w Warszawie,
  5. Profesor Jerzy Bartmiński, Instytut Filologii Polskiej UMSC w Lublinie, etnolingwista,
  6. Profesor Leszek Kolankiewicz, Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW,
  7. Profesor  Piotr Dahlig, Kierownik Zakładu Etnomuzykologii, Instytut Muzykologii UW, Zakład Muzykologii, Instytut Sztuki PAN,
  8. Joanna Cicha-Kuczyńska, Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, sekretarz zespołu.


powrót