Pierwszy polski podręcznik do ekonomii kultury - do nieodpłatnego użytku

22-01-2014

„Kultura a rozwój” to pierwszy podręcznik do ekonomii kultury napisany z polskiej perspektywy. Powstał pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, prof. Jacka Purchli i prof. Anny Karwińskiej z myślą o słuchaczach kierunków nauk społecznych oraz osób pracujących w sektorze kultury.

Minister Bogdan Zdrojewski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Zina Jarmoszuk, dyrektor NCK Krzysztof Dudek oraz prof. Anna Karwińska / fot. Danuta Matloch

Prof. Jerzy Hausner-współautor książki pt. „Kultura a rozwój”-wręczył egzemplarz ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu / fot. Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski otrzymał książkę „Kultura a rozwój” / fot. Danuta Matloch

Książka pokazuje, jak wartości nie-ekonomiczne, na których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi i jak pojęcie „wartości” jest kształtowane przez kulturę. Czytelnik znajdzie ogólne informacje na temat polskiego sektora kultury oraz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać wiedzę naukową w działalności kulturalnej, np. do zarządzania instytucją kultury lub przy działaniach promocyjnych.

W pierwszej autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura, dziedzictwo i rozwój. W drugiej - systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej natomiast pokazują, jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego oraz podają praktyczne wskazówki, jak wykorzystać ten potencjał. W części czwartej omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów uczestnictwa w kulturze.  Książka jest dostępna nieodpłatnie w wersji papierowej oraz elektronicznej, można ją pobrać ze strony www.nck.obserwatoriumkultury.pl/podrecznik.pdf

Książka jest kolejną publikacją Narodowego Centrum Kultury z serii „Kultura się liczy!”. Ukazują się w niej pierwsze polskie przekłady szeroko dyskutowanych książek, analizujących współczesne relacje między kulturą, gospodarką a kreatywnością. Wśród ich autorów znajdują się wybitni zagraniczni ekonomiści, kulturoznawcy i socjologowie. Do dyskusji włączyli się również polscy uczeni. Poszczególne pozycje serii są lekturą obowiązkową nie tylko dla menedżerów kultury, lecz także dla wszystkich zainteresowanych tą niezwykle aktualną problematyką.powrót