Podpisanie Programu współpracy między resortami kultury Polski i Indii

08-09-2010

Podczas wizyty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w Republice Indii, 7 września 2010 roku w New Delhi w obecności premierów obydwu państw podpisany został Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010–2013.

Podpisanie Programu jest wyrazem rosnącego zainteresowania kierunkiem azjatyckim w polityce kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadnionego coraz większym znaczeniem politycznym i gospodarczym państw tego regionu oraz ich rosnącym udziałem w światowej wymianie kulturalnej. Program ma na celu stworzenie szczegółowej podstawy prawnej dla współpracy między resortami kultury Polski i Indii i tym samym stanowi uzupełnienie obowiązującej obecnie, a mającej bardziej ogólny charakter, Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.

Podpisane porozumienie zobowiązuje strony m.in. do:powrót