Podpisanie umowy dofinansowania projektu Muzeum Wsi Kieleckiej

14-04-2010

Umowa na dofinansowanie, przy współudziale środków unijnych, projektu rozbudowy Muzeum Wsi Kieleckiej, została podpisana 14 kwietnia przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego i dyrektora Muzeum Janusza Karpińskiego. Przy uroczystym podpisaniu obecni byli również: Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów  Waldemar Pawlak oraz Piotr Żuchowski- Sekretarz Stanu w MKiDN.Projekt „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”, realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, otrzymał dofinansowanie z Programu Promesa MKiDN, w wysokości 2 mln zł.

Przedmiotem inwestycji jest umieszczenie na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 26 obiektów  drewnianej architektury ludowej, charakterystycznych dla regionu  świętokrzyskiego. Celem projektu jest ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, uzupełnienie zbiorów Muzeum o nowe wartościowe obiekty a także umożliwienie prezentacji  zarówno wnętrz jak i układu zagród dawnej wsi.

Realizacja przedsięwzięcia poszerzy ofertę edukacyjną Muzeum poprzez umożliwienie organizacji wystaw stałych i czasowych, koncertów, wernisaży, warsztatów etnograficznych, zielonych szkół oraz prezentacje dorobku artystycznego zespołów prezentujących folklor regionu świętokrzyskiego. Projekt ten będzie w szczególności oddziaływał na wyrównanie szans niepełnosprawnych w korzystaniu z infrastruktury kultury.powrót