Podpisanie umowy dofinansowania projektu "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia"

27-04-2010

W dniu 24 kwietnia 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia". Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Wałbrzycha.

Inwestycja dotyczy zabytkowych obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia" w Wałbrzychu, będących częścią instytucji kultury Parku Wielokulturowego - Starej Kopalni.
Celem projektu jest ochrona i  zachowanie zabytków i krajobrazu kulturowego obiektu poprzemysłowego - wałbrzyskich kopalni poprzez rewitalizację i adaptację jej na cele muzealne. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa stanu infrastruktury kultury i wykreowanie ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu przewiduje się, że rozwinięte zostaną m.in. następujące przedsięwzięcia:

  1. Muzeum Przemysłu i Techniki – intensywna rozbudowa istniejącego muzeum (ekspozycja muzealna, ekspozycje multimedialne i interaktywne, wystawy czasowe);
  2. Podziemna Ekspozycja Muzealna – zagospodarowanie wyrobisk podziemnych poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych połączeń i dostosowanie ich
    do bezpiecznego zwiedzania;
  3. Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej – adaptacja części budynków kopalni m.in. na pracownie, powierzchnie wystawiennicze i zaplecze techniczne.

Całkowita wartość projektu: 52,57 mln zł, w tym dofinansowanie z UE: 35,75 mln zł.

Okres budowy: kwiecień 2010 r.- czerwiec 2012 r.

 powrót