Podpisanie umowy na dofinansowanie Muzeum Warszawskiej Pragi

21-10-2009

21 października 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie Muzeum Warszawskiej Pragi

Inwestycji o wartości całkowitej przekraczającej 46 mln zł., realizowanej w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 15 mln zł.

Przedmiotem projektu jest renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich przy ul. Targowej 50/52 wraz z otoczeniem oraz ich adaptacja na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi- oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Podpisanie umowy na dofinansowanie Muzeum Warszawskiej Pragipowrót