Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina a Towarzystwem im. Fryderyka Chopina.

02-05-2011

W dniu 29 kwietnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina a Towarzystwem im. Fryderyka Chopina została podpisana umowa, na mocy której Instytut staje się jedynym dysponentem muzealiów i dokumentów związanych z Kompozytorem.

Prezes TIFC prof. Kazimierz Gierżod i p.o dyrektora NIFC Kazimierz Monkiewicz podpisują umowę.

Prezes TIFC prof. Kazimierz Gierżod i p.o dyrektora NIFC Kazimierz Monkiewicz podpisują umowę.

Umowę, która obowiązywać będzie przez okres 30 lat, podpisali p.o. dyrektora NIFC Kazimierz Monkiewicz i prezes TiFC prof. Kazimierz Gierżod w obecności Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Wekslera.powrót