Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach

14-10-2009

W dniu 16 października 2009 r. podpisany zostanie List intencyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

List zostanie podpisany przez: Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepielę oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdę, a także Ewę Filipiak, burmistrza Wadowic.

Głównymi celami Muzeum będą: upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych, europejskich o wymiarze uniwersalnym, a także czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.powrót