Podpisanie ugody w sprawie paryskiego Hotelu Lambert

25-01-2010

22 stycznia 2010 r., w obecności francuskiego Ministra Kultury Frederica Mitterranda, zawarta została ugoda pomiędzy obecnym właścicielem XVII-wiecznego Hotelu Lambert, katarskim księciem Al-Thani, a stowarzyszeniem Historyczny Paryż. Dzięki temu porozumieniu, planowane przez katarskiego inwestora prace renowacyjne oraz adaptacyjne zostaną przeprowadzone tak, aby zachowane zostały historyczne cechy paryskiego pałacu, dawnego ośrodka polskiej Wielkiej Emigracji. Właściciel Hotelu Lambert zgodził się przyjąć główne postulaty stowarzyszenia Historyczny Paryż oraz zmodyfikować projekt przebudowy.powrót