Podsumowanie Roku Kolberga

16-02-2015

Konferencja prasowa na której podsumowano obchody Roku Kolberga z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch
Konferencja prasowa podsumowująca obchody Roku Kolberga z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch

3 tysiące wydarzeń w niemal 300 miejscowościach, 4 tys. wykonawców i prawie 3 mln odbiorców zgromadził Rok Kolberga. Organizowane w 2014 r. obchody upamiętniające wybitnego etnografa i folklorystę miały przypomnieć jego zasługi dla polskiej kultury i nauki oraz podkreślić atrakcyjność i żywotność współczesnej kultury ludowej. Konferencja prasowa z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, na której podsumowano obchody, odbyła się 16 lutego br. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Po okresie PRL-u trzeba było wielu lat, aby obudzić w społeczeństwie przekonanie, że sztuka ludowa jest ludziom potrzebna. Ten proces zachodził przez 25 lat wolnej Polski i to właśnie obserwacja powrotu sztuki ludowej do należnej jej rangi legła u podstaw decyzji, by działania ministerstwa kultury skupić w tym obszarze. Wykorzystaliśmy postać Oskara Kolberga i jego jubileuszu jako pretekstu, aby jak w soczewce przez rok koncentrować uwagę na sztuce ludowej – powiedziała minister Omilanowska.

Wśród najważniejszych efektów Roku Kolberga wymienić należy m.in. uruchomienie strony internetowej www.oskarkolberg.pl. Zawiera ona informacje związane z postacią Kolberga i jego dorobkiem, m.in.: biografię, interaktywną mapę zasięgów monografii i ich zawartości, nuty wszystkich utworów fortepianowych, pieśni oraz oper, a także nagrania wszystkich tych utworów.

Zdigitalizowane i udostępnione w internecie zostały jego rękopisy (21 tysięcy kart) oraz Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga (85 tomów). Zbudowano indeksy muzyczne z dzieł Kolberga (2600 melodii) oraz przygotowano 5 wystaw stacjonarnych, internetowych i multimedialnych. Wydano biografię w wersji książkowej i audiobookowej, kolekcję bajek oraz album. Ponadto odrestaurowano nagrobek Kolberga na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Badanie opinii publicznej na temat rozpoznawalności nazwiska Kolberga, zrealizowane w grudniu 2013 r. wykazało, że 8% Polaków potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytanie, kim był Oskar Kolberg. Po powtórnym badaniu - w styczniu 2015 r. - wskaźnik ten wzrósł do 11,3%.

Na realizację Roku Kolberga MKiDN przeznaczyło ponad 6 milionów złotych w ramach programu „Kolberg 2014 -Promesa”. Rolę Biura Obchodów i operatora programu pełnił Instytut Muzyki i Tańca.  Wśród partnerów znalazło się wiele instytucji kultury, m. in. Instytut Oskara Kolberga, Instytut Sztuki PAN, Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio, Filharmonia Narodowa, Związek Kompozytorów Polskich, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Kolberga, a także organizacje społeczne - Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Forum Muzyki Tradycyjnej i muzea etnograficzne, skanseny oraz samorządy.powrót