Połączenie Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

29-12-2017

Na zdjęciu: Uroczystość połączenia Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość połączenia Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość połączenia Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość połączenia Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwafot. Danuta Matloch

 

Od 1 stycznia 2018 r. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zostaną połączone w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Nowe Muzeum posiadać będzie Oddział  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Stanowisko dyrektora nowopowstałej placówki obejmie  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, obecnie pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Prof. Zbigniew Wawer objął stanowisko p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 1 marca 2017 r. Wcześniej był pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.  Zbigniew Wawer należy do najbardziej znanych polskich historyków wojskowości. Jest wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Napisał m.in. monografię "Monte Cassino" - najpełniejszą polską pracę o bitwie. Jest współautorem książki "Wojsko polskie w II wojnie światowej". Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Od 1980 r. prowadził badania naukowe w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie, a także w Instytucie Marszałka Piłsudskiego.powrót