Polscy artyści ludowi w siedzibie UNESCO

05-06-2018

fot. NID

fot. NID

fot. MKiDN

Góralska kapela dudziarska, grupa folkowa z Biskupizny oraz rękodzielnicy, których twórczość została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury, zaprezentowali swój dorobek w siedzibie UNESCO w Paryżu. Występy twórców ludowych towarzyszyły wystawie otwartej 4 czerwca 2018 r., poświęconej niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu w Polsce. Wydarzenie odbyło się przy okazji 7 sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO z 2003 r.

„Wyjątkowość i różnorodność polskiej kultury”

– Tradycje i obyczaje wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury nie tylko stanowią o wyjątkowości i różnorodności polskiej kultury występującej jedynie w kraju, lecz także często posiadają one wymiar transgraniczny, europejski lub nawet ogólnoświatowy jak tradycje dudziarskie, sokolnictwo czy bartnictwo – powiedziała Magdalena Marcinkowska zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

Wystawa oraz koncert dudziarzy z Zakopanego i Domachowa odbyły się podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. Goście z całego świata mogli zobaczyć sposób wytwarzania krakowskiej koronki klockowej, jak powstaje kaszubski haft czy też podejrzeć proces tworzenia drewnianych zabawek. Ważnym punktem polskiej prezentacji był występ dudziarzy z Podhala. Polscy muzycy ludowi grający na dudach podjęli starania o wpisanie ich tradycji na listę UNESCO razem z grupami dudziarskimi z państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

Spotkanie zorganizowali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO.

Pierwszy polski wniosek o wpis na listę UNESCO

Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego, na które zjeżdżają przedstawiciele 177 krajów, odbywają się co dwa lata. Podczas spotkań omawianych jest wiele zagadnień ważnych dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W marcu zeszłego roku został złożony Sekretariatowi UNESCO wniosek o wpisanie szopkarstwa krakowskiego na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższej sesji Komitetu ds. Niematerialnego Dziedzictwa w grudniu br. Będzie to pierwszy polski wpis na liście UNESCO.

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO została powołana na mocy Konwencji z 2003 r., ratyfikowanej przez Polskę w 2011 r. Lista liczy obecnie 399 wpisów z całego świata.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajduje się obecnie 29 pozycji. Obok tradycji dudziarskich na tej liście jest także m.in. rusznikarstwo artystyczne i historyczne, szopkarstwo krakowskie, pochód Lajkonika, procesja Bożego Ciała w Łowiczu oraz język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej.

 

Źródło: /MKiDN, PAP/powrót