Polska, Francja, Niemcy i Włochy apelują o niższy VAT na e-booki

20-03-2015

czytnik

O niezwłoczne zmiany w prawodawstwie umożliwiające stosowanie obniżonych stawek VAT na książki, w tym na e-booki, zwróciły się do Komisji Europejskiej cztery kraje: Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Pod listem otwartym w tej sprawie podpisała się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Sygnatariuszami apelu - obok minister Omilanowskiej są: Minister Kultury i Środków Przekazu Republiki Francuskiej Fleur Pellerin, Pełnomocniczka Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów Prof. Monika Grütters i Minister Dóbr i Działań Kulturalnych oraz Turystyki Republiki Włoskiej dr Dario Franceschini.

Niezależnie czy jest ona cyfrowa czy drukowana, to treść tworzy książkę, a nie sposób, w jaki czytelnik ma do niej dostęp. Książka jest książką - niezależnie od tego, jaką ma formę. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, że konieczne jest zastosowanie tych samych obniżonych stawek podatku VAT dla książek cyfrowych oraz drukowanych. Neutralnie technologiczne przepisy muszą zostać w jasny sposób zatwierdzone na poziomie europejskim, tak aby innowacje i rozwój e-książek nie były zagrożone. Zwracamy się do Komisji Europejskiej, by niezwłocznie zaproponowała zmiany w prawodawstwie europejskim, aby umożliwić stosowanie obniżonych stawek podatku VAT w odniesieniu do wszystkich książek, niezależnie od tego czy są one drukowane czy cyfrowe- głosi komunikat opublikowany w Paryżu.

Od stycznia 2012 r. Francja i Luksemburg wprowadziły obniżone stawki podatku VAT w wysokości - odpowiednio - 5,5 proc. oraz 3 proc. na dostarczenie książek elektronicznych. Zdaniem Komisji Europejskiej, która wniosła skargę do Trybunału, stosowanie takiej obniżonej stawki VAT jest niezgodne z unijną dyrektywą. 5 marca br. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że książki takie nie są towarem, lecz świadczeniem usług, dlatego te dwa kraje nie mogą na nie stosować obniżonej stawki VAT.

W kwietniu 2013 r. polski rząd przyjął stanowisko, według którego VAT na elektroniczne książki powinien wynosić tyle samo, co na papierowe (5%). Wyłączna inicjatywa w zakresie zmian regulacji prawnych znajduje się po stronie Komisji Europejskiej.

list otwarty (PL)

list otwarty (FR)powrót